Mikrofiberduk

Mikrofiber
Ska bilen göras ordentligt ren är mikrofiber-produkter vägen att gå. Vi har både mikrofiberdukar, mikrofiberborstar, mikrofiberpolerhands